สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลพิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 3
จังหวัด ชัยนาท
ลำดับ สถานพยาบาล  ผลการประเมิน
ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ ลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน
1 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดชัยนาท ครบถ้วน มีบางส่วน
2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกำ ครบถ้วน มีบางส่วน
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ารี ครบถ้วน มีบางส่วน
4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเด่น ครบถ้วน มีบางส่วน
5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสือโฮก ครบถ้วน มีบางส่วน
6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขุ่น ครบถ้วน มีบางส่วน
7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพงาม ครบถ้วน มีบางส่วน
8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแร่ ครบถ้วน มีบางส่วน
9 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง ครบถ้วน มีบางส่วน
10 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่พัฒนา ครบถ้วน มีบางส่วน
11 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้อย ครบถ้วน มีบางส่วน
12 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังตะเคียน ครบถ้วน ครบถ้วน
13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหมัน ครบถ้วน มีบางส่วน
14 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดท่าเสา ครบถ้วน ครบถ้วน
15 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแค ครบถ้วน ครบถ้วน
16 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว ปรับปรุง มีบางส่วน
17 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทย ครบถ้วน ครบถ้วน
18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไม้ ครบถ้วน ครบถ้วน
19 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพุ ครบถ้วน มีบางส่วน
20 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดจอก ครบถ้วน ครบถ้วน
21 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาดาน ครบถ้วน มีบางส่วน
22 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโคก ครบถ้วน ครบถ้วน
23 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพรัตน์ ครบถ้วน ครบถ้วน
24 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพานหิน ครบถ้วน ครบถ้วน
25 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพังนาค ครบถ้วน มีบางส่วน
26 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอมโนรมย์ ครบถ้วน มีบางส่วน
27 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเคียน ครบถ้วน ครบถ้วน
28 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธัญญอุดม ครบถ้วน มีบางส่วน
29 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยนาท ครบถ้วน ครบถ้วน
30 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโพธาราม ครบถ้วน ครบถ้วน
31 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะบกเตี้ย ครบถ้วน มีบางส่วน
32 เทศบาลตำบลวัดสิงห์ ครบถ้วน มีบางส่วน
33 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินขาม ครบถ้วน ครบถ้วน
34 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโพธิ์ ครบถ้วน ครบถ้วน
35 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางลือ ครบถ้วน มีบางส่วน
36 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ครบถ้วน มีบางส่วน
37 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาราวเทียนทอง ครบถ้วน ครบถ้วน
38 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะโมง ครบถ้วน ครบถ้วน
39 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวง ครบถ้วน ครบถ้วน
40 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขเดือนห้า ครบถ้วน มีบางส่วน
41 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดตึก ครบถ้วน มีบางส่วน
42 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าฉนวน ครบถ้วน มีบางส่วน
43 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ ครบถ้วน มีบางส่วน
44 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไก่เถื่อน ครบถ้วน ครบถ้วน
45 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสีนวล ครบถ้วน มีบางส่วน
46 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำตก ครบถ้วน มีบางส่วน
47 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้ว ปรับปรุง มีบางส่วน
48 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเด่นใหญ่ ครบถ้วน มีบางส่วน
49 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง ครบถ้วน มีบางส่วน
50 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่สวนลาว ครบถ้วน ครบถ้วน
51 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยน ครบถ้วน มีบางส่วน
52 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำออก ครบถ้วน มีบางส่วน
53 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย (พวกคงอุปถัมภ์) ครบถ้วน มีบางส่วน
54 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อพระ ครบถ้วน มีบางส่วน
55 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยงู ครบถ้วน ครบถ้วน
56 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพรนกยูง ครบถ้วน มีบางส่วน
57 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอู่ตะเภา ครบถ้วน ครบถ้วน
58 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหางน้ำหนองแขม ครบถ้วน ครบถ้วน
59 เทศบาลเมืองชัยนาท ครบถ้วน มีบางส่วน
กลับหน้าหลัก