สรุปผลประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


พิมพ์หน้านี้  ส่งออก Excel

วันที่รายงาน 25 กันยายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 8
จังหวัด จำนวนสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้เข้าประเมิน
หนองบัวลำภู 61
อุดรธานี 142
เลย 7
หนองคาย 1
สกลนคร 80
นครพนม 52
บึงกาฬ 0
กลับ