วันที่รายงาน 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เขตบริการสุขภาพที่ 7
จังหวัด จำนวนสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนแต่ยังไม่ได้เข้าประเมิน
ขอนแก่น 11
มหาสารคาม 7
ร้อยเอ็ด 0
กาฬสินธุ์ 4