แบบประเมินตนเองมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


ลงทะเบียน    เข้าสู่ระบบ
 
รายงานผลสถานพยาบาลที่เข้ารับการประเมิน   คู่มือการใช้งานระบบ
สงวนลิขสิทธิ์โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
สบส. Call Center 1426 หรือ โทร. 02 193-7005 หรือ โทร 02 193-7000 ต่อ 18210 e-mail: service.it.hss@gmail.com และ Line id: @452lyxbz